Новости

Претставници на Геохидроконсалтинг презентираа реферати на
Sedmo Međunarodno Naučno-Stručno Savetovanje, Geotehnički Aspekti Građevinarstva во Шабац, Србија 14-17 ноември 2017.

GHKShabac

Претставник на Геохидроконсалтинг презентираше реферат на 6th International Young Geotechnical Engineers’ Conference (iYGEC6) (16 – 17 септември, 2017) и учествуваше на International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (18 – 21 септември, 2017) во Сеул, Јужна Кореа.

GHKSeul

Претставници на Геохидроконсалтинг учествуваа во Стручна Посета на Големи Брани во Италија во периодот од 8 мај до 14 мај 2015, организирана од здружението Македонски Комитет за Големи Брани. Со оваа посета инженерите имаа можност да стекнат знаење за условите за градбата, експлоатација и мониторинг на браните во Италија. Во насока на негување и зацврстување на тимскиот дух, вработените на ГХК земаа учество на 5км - трката за рекреативци на Скопски Маратон 2017. По успешно завршување на истата, следуваше заедничко дружење и релаксација.

maraton2017-1 maraton2017-2